ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Juvenile and Family Court
News
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายกิติภูมิ บุญมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๔ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาววรรณนิภา พระครูถิ่น ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้องประชุมพนมรุ้ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิติภูมิ บุญมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาววรรณนิภา พระครูถิ่น ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและปรึกษาข้อราชการในการประสานงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกิติภูมิ บุญมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาววรรณนิภา พระครูถิ่น ผู้อำนวยการฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิติภูมิ บุญมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้นางสาววรรณนิภา พระครูถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการพร้อมรับฟังนโยบายจาก นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายกิติภูมิ บุญมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้พิพากษาย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสกสรรข์ ธีระวาณิชย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยนางสาววรรณนิภา พระครูถิ่น ผู้อำนวยการฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ

 
 
  
 

 
    
 


 
ปฏิทิน ระบบส่งไฟล์แจ้งคำสั่งศาล และจองการใช้งานระบบ Web Conference

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image