ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์” ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการ “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ประจำปี 2562 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ รวมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image